Pozostali dostawcy

Powrót

Dział Zakupów Bunge

Nasza Wizja

Naszym celem jest maksymalizacja wartości i optymalizacja procesów operacyjnych, które bazują na najlepszych praktykach i globalnej integracji w zakupach towarów i usług
z wyłączeniem towarów masowych.

Nasza Misja

Utrzymujemy bliskie relacje z klientami wewnętrznymi i dostawcami, dla kreowania wartości, optymalizacji kosztów, standaryzacji procesów, a także stosowania technologii, które wpływają na efektywność procesu zakupu, z zachowaniem obowiązujących reguł prawa i Kodeksu Etycznego Bunge.

Nasze Zasady

Jakość i bezpieczeństwo produktu – Dbamy, aby wyłącznie najwyższej jakości towary i usługi od kwalifikowanych dostawców, były częścią naszych procesów i trafiały do gotowych wyrobów.

Ciągłe doskonalenie – Nieustannie stawiamy wyzwania przed własną organizacją i dostawcami aby korzystać z najlepszych praktyk i technologii dla ograniczania kosztów, kreowania wartości i upraszczania procesu zakupu.

Zarządzanie kategoriami wydatków – Rozwijamy globalną kompetencję, aby jeszcze lepiej zarządzać wydatkami w Grupie. W pełni rozumiemy strukturę wydatków Bunge i wewnętrzne wymogi poszczególnych kategorii, przy szerszym spojrzeniu i uwzględnieniu dynamiki rynku.

Zarządzanie talentami – Dostrzegamy talenty i inwestujemy w ich nieustanny rozwój, w trosce o wysoko wykwalifikowany, zmotywowany i zaangażowany zespół bazujący na kulturze współpracy.

Zaangażowanie klientów wewnętrznych – Utrzymujemy bliskie więzi z klientem wewnętrznym, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby, terminowo angażujemy się w nowe inicjatywy zakupowe oraz płynne dostawy określonych towarów i usług we właściwym czasie i koszcie. Ponadto, monitorujemy poziom zadowolenia naszych klientów wewnętrznych.

Odpowiedzialność społeczna – Współpracujemy z klientami wewnętrznymi i dostawcami nad ciągłym rozwojem produktów i usług z myślą o zrównoważonym rozwoju pełnego łańcucha produkcji żywności.

Konkurencyjna realizacja – Korzystamy z odpowiednich procesów zakupowych z myślą o optymalizacji wartości zakupu wszystkich towarów i usług. Przy podejmowaniu istotnych decyzji zakupowych kluczowym kryterium jest precyzyjna analiza całkowitych kosztów posiadania.