Elektroniczne faktury VAT

Powrót

Elektroniczne faktury VAT

E-faktury to sprawne rozliczenia, terminowe płatności, oraz realne oszczędności i wkład w ochronę środowiska, dlatego wdrożyliśmy aplikację umożliwiającą przyjmowanie od naszych kontrahentów faktur w formie elektronicznej.

Z uwagi jednak na ograniczenia techniczne oraz dla bezpiecznego funkcjonowania tego rozwiązania, bazujemy jedynie na przygotowanym przez nas formularzu.

Jeśli przesyłane przez Państwa faktury spełniają wymienione tam warunki, należy wypełnić i odesłać podpisany dokument na adres korespondencyjny Centrali Spółki.

Jak prawidłowo wystawić i wysłać e-fakturę, aby szybko i sprawnie została zaksięgowana?

  • Pamiętaj, by na fakturze umieścić numer zamówienia, którego dotyczy faktura.
  • W jednym pliku PDF powinna znajdować się tylko jedna faktura.
  • W jednej wiadomości e-mail powinna znajdować się tylko jedna faktura wraz z załącznikami.
  • Faktury powinny być wysyłane na adres podany w oświadczeniu: [email protected]

Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych w formie elektronicznej BP