Kontakt

Powrót
Dawid Redzik

Koordynator Zakupów Materiałów i Usług Technicznych

Tel. +48  885 990 680

[email protected]

 • zakup mediów (energia elektryczna, gaz, woda, miał węglowy, olej opałowy)
 • zakup dóbr i usług utrzymania ruchu
 • zakup dóbr i usług BHP, ppoż. i ochrony środowiska
 • zakup dóbr i usług inwestycyjnych z obszaru produkcyjnego
 • zakup dóbr i usług laboratoryjnych
 • zakup usług certyfikujących
Justyna Kowalska

Koordynator Zakupów Opakowań

Tel. +48 885 960 486 

[email protected]

 • zakup materiałów opakowaniowych: jednostkowe, zbiorcze
Joanna Mańkiewicz

Koordynator Zakupów Materiałów i Usług Pośrednich

Tel. +48 783 944 649

[email protected]

 • zakup dóbr i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (meble, ochrona, sprzątanie, naprawy)
 • zakup dóbr i usług telekomunikacyjnych i informatycznych
 • zakup floty samochodowej i usług związanych
 • zakup usług prawnych i HR
 • zakup dóbr i usług administracyjnych i wsparcia biznesu
 • zakup usług związanych z podróżami służbowymi
 • zakup dóbr i usług marketingowych
Agnieszka Paź

Koordynator Zakupów Chemii, Surowców i Dodatków Surowcowych

Tel. +48 601 329 117

[email protected]

 • zakup surowców i dodatków produkcyjnych
 • zakup materiałów chemicznych i dodatków