Bezpieczeństwo pracy

Powrót

Bezpieczeństwo naszego zespołu i społeczności, w których Bunge prowadzi działalność, jest dla nas najważniejsze.

Nasze nieustanne dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa jest zakorzenione w naszej trosce o pracowników i ich rodziny. Wierzymy, że bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność. Każdy ma prawo i obowiązek zaprzestania wykonywania pracy, jeśli warunki pracy staną się niebezpieczne, niezależnie od stanowiska i doświadczenia.

Nasze podejście do dbania o siebie nawzajem – Zatrzymaj się. Pomyśl. Chroń. – koncentruje się na zapobieganiu incydentom poprzez przywództwo w zakresie bezpieczeństwa na wszystkich poziomach, zaangażowanie na pierwszych liniach produkcyjnych oraz aktywne rozpoznawanie i kontrolowanie wysoce prawdopodobnych zagrożeń, które mogą prowadzić do urazów zagrażających życiu.