Najwyższa jakość surowca

Powrót

Cały proces wytwarzania w zakładach Bunge w Polsce – od pozyskania nasion, aż po efekt finalny w postaci gotowego produktu, jest tak prowadzony, aby spełniać bardzo rygorystyczne wymagania jakościowe i bezpieczeństwa.

Działania w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów prowadzone są w Bunge w sposób systemowy, czego efektem są przyznawane certyfikaty. Na obszar zapewnienia jakości składają się m.in.: starannie wypracowane technologie produktowe, odpowiedni dobór dostawców i podwykonawców, ścisły nadzór procesu produkcji i dystrybucji. Wdrożone i certyfikowane przez Bunge systemy zarządzania jakością umożliwiają realizację reguły bezpiecznej i stabilnej jakościowo produkcji prowadzonej od pozyskania surowca, przez jego przetworzenie, aż po produkcję popularnych marek produktowych.

Bunge przywiązuje ogromną wagę do kontroli jakości surowca wykorzystywanego w procesie produkcji. W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w umowach handlowych zawieranych z naszymi dostawcami zostały określone konkretne wymogi dot. cech skupowanego rzepaku. Stosujemy ponadto wewnętrzny system kontroli, w ramach którego monitorowany jest skład i czystość dostarczanego surowca m.in. pod kątem ew. obecności pozostałości pestycydów. Pozwala to już na wczesnym etapie zidentyfikować i odpowiednio zarządzać dostawami nasion, które nie spełniają naszych wymagań jakościowych.

Polityką Bunge jest dostarczanie konsumentom produktów wolnych od GMO. Dlatego wykluczamy zakupy i przetwarzanie surowców zawierających genetycznie zmodyfikowane organizmy. Aby w sposób odpowiedzialny realizować powyższą politykę, wymagamy od naszych kontrahentów dostaw surowca wolnego od GMO, a jakość kupowanych nasion rzepaku jest przez nas monitorowana.