Dla klimatu

Powrót

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania minimalizujące nasz wpływ na środowisko, oraz wspieramy projekty i działania wzmacniające nasze podejście do walki ze zmianami klimatu.

Jako Bunge, wdrażamy innowacyjne rozwiązania minimalizujące nasz wpływ na środowisko. Od 2008 roku Bunge wyznaczała sobie cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez firmę i zminimalizowania naszego wpływu na środowisko. Nasze zakłady produkcyjne w Polsce posiadają wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Jedną z kluczowych zasad tego systemu jest dążenie do ciągłego samodoskonalenia poprzez wyznaczanie i osiąganie celów, które zmniejszają wpływ zakładów produkcyjnych na środowisko.