Kontakt

Powrót

Bunge Polska Sp. z o.o.,

ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica,
SR w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000228312
NIP 5562534695
kapitał zakładowy 321.914.400,00 zł
BDO 000010476

beu.sekretariatbp.kru@bunge.com

tel. +48 52 35 35 202
fax +48 52 35 15 199

Kontakt dla mediów

news@bunge.com
tel. +1 636-292-3022 (USA)

Zakład produkcyjny w Kruszwicy

Bunge Polska Sp. z o.o
ul. Rzepakowa 3
88-150 Kruszwica
beu.sekretariatbp.kru@bunge.com

Informacja Zakład w Kruszwicy

Zakład produkcyjny w Brzegu

Bunge Polska Sp. z o.o.
Ziemi Tarnowskiej 3
49-300 Brzeg

beu.sekretariat.brz@bunge.com

tel. +48 77 5415 622
fax. +48 77 5415 601

Informacja Zakład w Brzegu

Zakład produkcyjny w Karczewie

Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Jagodne 1
05-480 Karczew

tel. +48 22 71 81 900

beu.sekretariatbp.kru@bunge.com

Terminal przeładunkowy w Świnoujściu

Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Bunkrowa 1
72-602 Świnoujście

tel. +48 52 35 35 100

Biuro Sprzedaży i Marketingu

Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B
02-146 Warszawa

malgorzata.maj@bunge.com

tel. +48 22 335 67 00

Biuro IT

Bunge Polska Sp. z o.o.
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B,
02-366 Warszawa

 

Czy faktury wystawione przed dostawców ZT „Kruszwica” S.A. po połączeniu, zawierające dane ZT „Kruszwica” S.A. (nazwa, NIP, adres, etc.), a nie Bunge Polska Sp. z o.o., będą wymagały korekty?

Faktury wystawione od dnia połączenia na spółki przejęte (ZT „Kruszwica” S.A. lub Warsaw Mathematical Institute Sp. z o.o.) niestety będą podlegać korekcie, gdyż od dnia połączenia spółki te tracą swój byt prawny (innymi słowy przestają istnieć). Rzeczoną korektę można przeprowadzić za pomocą Noty Korygującej. Taka nota wymaga jednak podpisania przez obydwie strony transakcji, tj. przez wystawiającego błędną fakturę jak i przez Bunge Polska Sp. z.o.o. Noty Korygujące będą wystawiane przez Bunge Polska Sp. z.o.o. i odsyłane do dostawców z prośbą o złożenie stosownych podpisów.

Jakie będą numery kont dla transakcji sprzedaży po połączeniu?

Transakcje sprzedaży realizowane od dnia połączenia (włącznie) fakturowane będą przez Bunge Polska Sp. z o. o., w związku z czym płatności należy realizować wyłącznie na rachunki bankowe wskazane na fakturze. Będą to następujące rachunki bankowe:

  • Dla płatności w PLN: Bank Handlowy w Warszawie S.A. PL33 1030 1090 0000 0000 8582 8002
  • Factoring (PLN): Bank Pekao S.A. PL36 1240 6292 1111 0010 9899 5401
  • Dla płatności w USD: Bank Handlowy w Warszawie S.A.; PL76 1030 1090 0000 0000 8582 8004; SWIFT: CITIPLPX
  • Factoring:(USD): Bank Pekao S.A. PL98 1240 6292 1787 0010 9899 5599 SWIFT: PKOPPLPW
  • Dla płatności w EUR: Bank Handlowy w Warszawie S.A.; PL06 1030 1090 0000 0000 8582 8003; SWIFT: CITIPLPX
  • Factoring (EUR): Bank Pekao S.A. PL84 1240 6292 1978 0010 9899 5225 SWIFT: PKOPPLPW

Czy po połączeniu będzie trzeba zawierać nowe umowy z Bunge Polska Sp. z o.o. w miejsce dotychczasowych umów z ZT Kruszwica S.A.?

Nie ma takiej potrzeby, Zgodnie z art. 494 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych (tzw. sukcesja uniwersalna). Oznacza to, że umowy z mocy prawa, przechodzą na spółkę przejmującą. Pewne wyjątki mogą pojawić się w zakresie sukcesji administracyjno-prawnej, na mocy przepisów szczególnych. Takie wyjątki mogą wystąpić również w przepisach podatkowych.

Czy podpisane umowy handlowe lub inne dokumenty będą wymagały aneksowania po połączeniu?

Połączenie spółek: Bunge Polska Sp. z o.o., Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. i Warsaw Mathematical Institute Sp. z o.o. następuje na zasadzie sukcesji uniwersalnej tj. spółka przejmująca wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki spółek przejmowanych. Oznacza to, że nie ma potrzeby aneksowania umów, porozumień, po to by dokonać zmiany strony umowy/porozumienia.

Z kim można się kontaktować w kwestii ewentualnych pytań lub wątpliwości dotyczących procesu połączenia?

Wszelkie pytania odnośnie połączenia prosimy kierować na adres beu.sekretariatbp.kru@bunge.com