Nasze podejście

Powrót

Bunge i przemysł rolniczy będą nadal odgrywać kluczową rolę w miarę wzrostu zapotrzebowania na żywność, paszę i paliwo. Zrównoważony rozwój leży u podstaw naszej działalności, a od ponad dekady jesteśmy liderem branży w tym istotnym obszarze. Podejmujemy decyzje w całym naszym łańcuchu wartości, opierając się na fundamencie etycznego przywództwa, odpowiedzialności i ochrony środowiska, a także wzywamy do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności na każdym etapie łańcucha dostaw – od rolników po konsumentów.

W Bunge wierzymy, że pozyskiwane przez nas surowce roślinne powinny być produkowane w sposób zrównoważony, chronić bioróżnorodność, przyczyniać się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Nasze zaangażowanie opiera się na działaniach realizowanych w trzech podstawowych filarach: Działalności na rzecz klimatu, Odpowiedzialnych łańcuchach dostaw, Odpowiedzialności społecznej.

Możesz dowiedzieć się więcej o naszym globalnym podejściu do zrównoważonego rozwoju, celach i wydajności na bunge.com/sustainability.