Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Powrót

Promujemy zrównoważone rolnictwo i wdrażamy solidne projekty, które chronią i poprawiają stan środowiska, jednocześnie wspierając społeczny i ekonomiczny dobrobyt hodowców i społeczności lokalnych.

Dbamy o odpowiedzialny sposób uprawy używanych przez nas surowców rolnych i wierzymy, że ochrona bioróżnorodności na gruntach rolnych jest istotna. Prowadzimy w Polsce programy edukacyjne skierowane do rolników i społeczności miejskich, których celem jest poszerzanie wiedzy o tym, jak chronić bioróżnorodność na rozmaite sposoby.

Program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom

Już wiele lat temu widzieliśmy potrzebę działania na rzecz ochrony pszczołowatych (Apidae) w Polsce. Dlatego w 2011 roku rozpoczęliśmy kampanię społeczną „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” i jako pierwsi na tak dużą skalę staraliśmy się zwrócić uwagę opinii publicznej na ten ważny problem ekologiczny.

Program inspiruje lokalne społeczności do podejmowania długofalowych działań na rzecz poprawy siedlisk pszczół w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom. Realizując program chcemy także wzmocnić świadomość społeczną na temat związku pszczół z bioróżnorodnością. Jako marka, olej Kujawski czerpie z natury, a dbałość o środowisko jest integralnym elementem naszej działalności.

Więcej informacji znajdziesz tu pomagamypszczolom.pl

„Grunt to równowaga” – program na rzecz bioróżnorodności

Bunge uznaje za bardzo istotną kwestię rozwoju rolnictwa z zachowaniem równowagi przyrodniczej. Dlatego jako odpowiedzialna społecznie firma, zainicjowaliśmy program „Grunt to równowaga” skierowany do rolników, którego celem jest wspieranie wszelkich inicjatyw służących zachowaniu bioróżnorodności na terenach wiejskich.

Bioróżnorodność, czyli inaczej różnorodność biologiczna, ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. Zapewnia ona korzyści, które czerpiemy ze środowiska naturalnego, między innymi pożywienie; wpływa również na utrzymanie jakości powietrza, obieg pierwiastków czy regulację klimatu. Dlatego zachowanie tej różnorodności jest tak istotne i wręcz konieczne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania wszystkich ekosystemów na Ziemi.

Bioróżnorodność ma znaczenie nie tylko na terenach naturalnych czy półnaturalnych, ale także na obszarach przekształconych przez człowieka. Jednocześnie, ze względu na fakt, że grunty rolne zajmują znaczną część powierzchni Ziemi, ochrona bioróżnorodności w krajobrazach rolniczych odgrywa ważną rolę w globalnych strategiach ochrony. Rolnictwo może przyczyniać się do ochrony różnorodności biologicznej, dlatego tak ważna jest edukacja i wsparcie rolników w ich działaniach na rzecz jej rozwoju.

Pasy kwietne są prostą w stosowaniu praktyką rolniczą wzmacniającą naturalne mechanizmy kontroli biologicznej szkodników roślin uprawnych, zwiększającą plon dzięki owadom zapylającym, a także poprawiającą właściwości gleb i jakość wody. Świadczą też szereg innych usług ekosystemowych ze wszystkich czterech zasadniczych grup: zaopatrzeniowej, regulacyjnej, wspomagającej i kulturowo-społecznej i stanowią ważny element zielonej infrastruktury czyli systemu podtrzymującego życie na Ziemi.

O tym, dlaczego warto zakładać pasy kwietne na polach, dowiecie się także z artykułu na portalu topagrar.pl.

Pasy kwietne znacząco zwiększają ogólną różnorodnością biologiczną, czyli wzmacniają wspomnianą „polisę ubezpieczeniową” i są elementem „ekologicznej intensyfikacji” rolnictwa. Na czym polega ta intensyfikacja? Na zwiększaniu zagęszczenia populacji gatunków roślin uprawnych, świadczących ważne usługi (funkcje) ekosystemowe, głównie z dwóch grup funkcjonalnych: owadów zapylających i stawonogów (pająków i owadów), będących wrogami szkodników upraw – mówi dr hab. Krzysztof Kujawa.

Więcej przeczytacie tutaj: https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-uprawa/dlaczego-warto-wprowadzac-pasy-kwietne-w-rolnictwie/