Dokumenty dla dostawców

Powrót
Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług dla Bunge Polska

OWD stanowią integralną część procesu zakupowego w Bunge Polska. Dokument ten określa standardy współpracy z naszymi dostawcami jako część każdej nowo zawartej umowy lub zamówienia zakupu.

Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług dla Bunge Polska 2022 (OWD)
Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów dla Bunge Polska

Dokumenty archiwalne

Standard zakładowy BHP i Ochrony Środowiska

Bezpieczeństwo i troska o siebie oraz naszych kontrahentów jest dla nas najwyższym priorytetem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem określającym standardy zakładowe BHP i Ochrony Środowiska, których bezwzględnie przestrzegamy i wymagamy.

Zasady bezpieczeństwa w Bunge
Zasady bezpieczeństwa w Bunge – Wzór formularza zgody