Dokumenty dla dostawców

Powrót
Kodeks postępowania dostawców Bunge

W Bunge oczekujemy od pracowników i dostawców przestrzegania najwyższych standardów etyki i rzetelności. Nasze relacje z dostawcami opierają się na wzajemnym poszanowaniu i ufności, że będziemy zawsze postępować właściwie, prowadząc współpracę biznesową. Zawsze staramy się utrzymywać zaufanie naszych pracowników, klientów, udziałowców, dostawców i społeczności, w których działamy.

Kodeks postępowania dostawców Bunge

Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług dla Bunge Polska

OWD stanowią integralną część procesu zakupowego w Bunge Polska. Dokument ten określa standardy współpracy z naszymi dostawcami jako część każdej nowo zawartej umowy lub zamówienia zakupu.

Ogólne Warunki Współpracy z Dostawcami Towarów i Usług dla Bunge Polska 2024 (OWD)
Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla dostawców usług i materiałów dla Bunge Polska

Standard zakładowy BHP i Ochrony Środowiska

Bezpieczeństwo i troska o siebie oraz naszych kontrahentów jest dla nas najwyższym priorytetem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem określającym standardy zakładowe BHP i Ochrony Środowiska, których bezwzględnie przestrzegamy i wymagamy.

Zasady bezpieczeństwa w Bunge
Zasady bezpieczeństwa w Bunge – Wzór formularza zgody

Dokumenty archiwalne